mercoledì 18 luglio 2012

Pesi Specialized Mountain Bikes 2013

Camber 

Peso Camber Comp
Camber Comp 12.72Kg

Peso Camber Comp Carbon
Camber Comp Carbon 12.31Kg

Peso Camber Pro Carbon
Camber Pro Carbon 12.16Kg

Demo 8 

Peso Demo 8
Demo 8 16.84Kg

Peso Demo 8 Carbon
Demo 8 Carbon 17.01Kg

Peso Demo 8 Carbon TE
Demo 8 Carbon TE 15.92Kg

Enduro

peso Enduro Comp
Enduro Comp 13.56Kg

Peso Enduro Expert
Enduro Expert 12.31Kg

Peso Enduro S-Works
Enduro S-Works 12.02Kg

Epic

Peso Epic Comp
Epic Comp 12.34Kg

Peso Epic Comp Carbon
Epic Comp Carbon 11.97Kg

Peso Epic Expert EVO
Epic Expert EVO 10.49Kg

Peso Epic Marathon
Epic Marathon 10.50Kg

Peso Epic S-Works
Epic S-Works 10.43Kg

Stratus 

Peso Status
Status 17.01Kg

Peso Status
Status 17.27Kg

Stumpjumper 

Peso Stumpjumper FSR Comp EVO
Stumpjumper FSR Comp EVO 12.75Kg

Peso Stumpjumper FSR Comp EVO 29er
Stumpjumper FSR Comp EVO 29er 13.2Kg

Peso Stumpjumper FSR Comp
Stumpjumper FSR Comp 12.31Kg

Peso Stumpjumper FSR Comp 29er
Stumpjumper FSR Comp 29er 13.20Kg

Peso Stumpjumper FSR Expert EVO Carbon
Stumpjumper FSR Expert EVO Carbon 12.43Kg

Peso Stumpjumper FSR Expert EVO Carbon 29er
Stumpjumper FSR Expert EVO Carbon 29er 13.06Kg

Peso Stumpjumper FSR S-Works
Stumpjumper FSR S-Works 11.43kg

Peso Stumpjumper FSR S-Works 29er
Stumpjumper FSR S-Works 29er 11.57kg

Peso Stumpjumper HT Comp
Stumpjumper HT Comp 11.07Kg

Peso Stumpjumper HT EVO
Stumpjumper HT EVO 8.66Kg

Peso Stumpjumper HT S-Works
Stumpjumper HT S-Works 9.34Kg

Telai 

Peso Telaio Demo 8
Telaio Demo 8 5.59Kg

Peso Telaio Demo 8 Carbon
Telaio Demo 8 Carbon 4.58Kg

Peso Telaio Epic S-Works
Telaio Epic S-Works 2.28Kg

Peso Telaio Stumpjumper FSR Carbon 29er
Telaio Stumpjumper FSR Carbon 29er 2.34Kg

Peso Telaio Stumpjumper HT
Telaio Stumpjumper HT 1.18Kg

Peso Telaio Stumpjumper HT Singlespeed
Telaio Stumpjumper HT Singlespeed 1.49Kg

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...